Ghi Danh

""
1
Thông Tin Cá Nhân
Họ và tên:Full name
Nghệ danh:Stage name
Ngày sinh:Date of birth
Nơi sinh:Place of birth
Quốc tịch:Citizenship
Nghề nghiệp:Occupation
Chi Tiết Liên Lạc
Điện thoại:Phone
Địa chỉ:Address
0 /
Giới Thiệu Bản Thân
Ca sĩ thích nhất:Music Idols
Thể loại âm nhạc theo đuổi:Genre of music pursuit
Điều thú vị về bạn:Interesting facts about yourself
0 /
Giới thiệu về bản thân và tại sao bạn muốn tham gia SBTN VOICE?Tell us about yourself and why you want to participate in SBTN VOICE?
0 /
Đã từng tham gia các cuộc thi âm nhạc nào và các giải thưởng đã đạt được (nếu có)?Have you ever competed in a music competition and list all the awards (if any)?
0 /
Gửi Link Video

(Video của bạn cần được upload lên YouTube, hoặc các dịch vụ cloud như Google Drive, DropBox. Sau khi upload xin chép đường link của video đó vào ô dưới đây.)

Link Video:
Upload Hình Hiện Tại

(Bạn cần upload hai tấm hình hiện tại của bạn. Một tấm chân dung và một tấm toàn thân. Mỗi file không quá 5Mb và chỉ dưới dạng JPG hoặc PNG.)

Hình chân dung:Portrait photo
Upload
Hình toàn thân:Full shot photo
Upload
Xác Nhận
Previous
Next

HƯỚNG DẪN

 • Để tham dự cuộc thi, các thí sinh cần điền đầy đủ các chi tiết trong đơn ghi danh online, hoặc tải file PDF và gởi về địa chỉ email SBTNVOICE@sbtn.tv. (Tất cả các tài liệu gửi đến sẽ trở thành tài sản của SBTN.)
 • Hồ sơ ghi danh bao gồm:
  • Đơn ghi danh qua website hoặc được gởi đến email của cuộc thi.
  • Hai hình ảnh hiện tại: (1) chân dung và (1) toàn thân.
  • Video ghi hình thí sinh trình bày một nhạc phẩm không quá 5 phút.
 • Xin nhớ upload video bài hát của chính mình lên YouTube hoặc một cloud service như Google Drive, DropBox và đính kèm đường link của file trong đơn online, hoặc gửi video file kèm với đơn ghi danh tới SBTNVOICE@sbtn.tv.

INSTRUCTION

 • Please send your completed application online or download the PDF file and send it to SBTNVOICE@sbtn.tv. (All submitted materials become the property of SBTN.)
 • Application includes:
  • Completed registration form from www.SBTNVOICE.com
  • Two current photos (1) headshot and (1) full body
  • One video recording of contestant singing, not to exceed five minutes.
 • Video needs to be uploaded to Youtube or a cloud service such as Google Drive, Dropbox, or email the file to SBTNVOICE@sbtn.tv.