Giới Thiệu

GIẢI THƯỞNG

NHẠC TRẺ
Giải Nhất:
USD $10,000
NHẠC BOLERO - QUÊ HƯƠNG
Giải Nhất:
USD $10,000
NHẠC TRỮ TÌNH
Giải Nhất:
USD $10,000

HẠN CHÓT GHI DANH

NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 2018

Cuộc thi mở rộng cho các thí sinh trên 18 tuổi từ khắp mọi nơi.