Top 21

Việt Hoàng

California, USA

Huỳnh Tiên

Utah, USA

Lương Hải Vinh

Pennsylvania, USA

Avy Nguyễn

California, USA  

Vân Nhi

Ohio, USA

Angel Gia Hân

California, USA  

Tú Anh

California, USA

Ngọc Hội

Texas, USA

Đào Trí Lộc

Massachusetts, USA

Tường Linh

Melbourne, Australia

Nguyên Sang

California, CA

Đông Trang

Oslo, Norway

Lê Minh Toàn

Missouri, USA

Ái Ni

Amsterdam, Netherlands

Hải Thịnh

Virginia, USA

Vyvian Kiều Vy

New Mexico, USA

Vũ Anh Thư

Paris, France

Julia

Texas, USA

Quang Ngọc

California, USA

Ngọc Thùy Duyên

North Carolina, USA

James Thái Hòa

Toronto, Canada